• 6932281882
  • 6932281882

Βασικές Χειρουργικές Τεχνικές

Εδώ θα βρείτε γενικές πληροφορίες βασικές πληροφορίες για τις βασικές τεχνικές που χρησιμοποιούνται στην καθημερινή χειρουργική πράξη (κατά αλφαβητική σειρά). Φυσικά, υπάρχουν πολλές ακόμα χειρουργικές τεχνικές που δεν περιγράφονται εδώ, όπως για παράδειγμα η διαπρωκτική ενδοσκοπική μικροχειρουργική (ΤΕΜ), η ενδοσκοπική χειρουργική δια φυσικών οπών (NOTES) και η χειρουργική μονήρους τομής (SILS), η λεπτομερής περιγραφή των οποίων ξεπερνά τους ενημερωτικούς σκοπούς της ιστοσελίδας μας.  Εάν η τεχνική για την οποία ενδιαφέρεστε δεν περιλαμβάνεται στην ιστοσελίδα μας, ή εάν χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας πατώντας ΕΔΩ.

Χειρουργική χωρίς ουλές

Η λαπαροενδοσκοπική τεχνική της μονήρους τομής (Laparoendoscopic Singe-Site Surgery – LESS) αποτελεί την τελευταία καινοτομία στην ελάχιστα επεμβατική χειρουργική. Αυτή είναι μια γενικότερη τάση της χειρουργικής τα τελευταία 30 χρόνια που συνίσταται στην ελαχιστοποίηση του χειρουργικού τραύματος. Σκοπός της είναι να ολοκληρώνεται η χειρουργική πράξη με την λιγότερη δυνατή βλάβη στους φυσιολογικούς ιστούς.

Η ανοικτή ή "κλασσική" χειρουργική είναι η πρώτη μορφή χειρουργικής. Οι περισσότερες χειρουργικές επεμβάσεις στην ιστορία της ανθρωπότητας έχουν πραγματοποιηθεί ανοικτά, καθώς οι άλλες μορφές χειρουργικής έχουν μόλις λίγες δεκαετίες ζωής.

Λαπαροσκόπηση, Ρομποτική Χειρουργική

Η ελάχιστα επεμβατική / τραυματική χειρουργική βασίζεται στην ιδέα της ελαχιστοποίησης του άσκοπου τραύματος στο ανθρώπινο σώμα. Η ιδανική «ελάχιστα επεμβατική χειρουργική πράξη» περιλαμβάνει τους απαραίτητους χειρισμούς για τη διενέργεια της επέμβασης, χωρίς την καταστροφή ούτε ενός ανθρώπινου κυττάρου, το οποίο δεν περιλαμβάνεται στο χειρουργικό πεδίο. Ο όρος «ελάχιστα επεμβατική» ή «ελάχιστα τραυματική», όταν χρησιμοποιείται για να χαρακτηρίσει μία επέμβαση, ουσιαστικά υποδηλώνει την ελαχιστοποίηση του χειρουργικού τραύματος.

Με τη χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας έχει γίνει δυνατή η μεταφορά εικόνας, μέσω οπτικών ινών, από οπουδήποτε μέσα στο ανθρώπινο σώμα και η προβολή της, σε οποιοδήποτε οπτικό μέσο (οθόνη). Το απαιτούμενο εργαλείο για να γίνει αυτό, ονομάζεται διεθνώς ενδοσκόπιο (endoscope), λέξη αμιγώς ελληνική (ενδοσκοπώ = παρατηρώ εντός, εσωτερικά).

Η λαπαροσκοπική χειρουργική είναι μία υποκατηγορία της ενδοσκοπικής χειρουργικής. Η λέξη λαπαροσκόπηση κυριολεκτικά σημαίνει παρατηρώ την κοιλιά (λαπάρα = κοιλιά). Ο όρος έχει επικρατήσει διεθνώς και λαπαροσκοπική ονομάζεται κάθε ενδοσκοπική χειρουργική επέμβαση που γίνεται στο εσωτερικό της κοιλιάς.

Η ρομποτική χειρουργική είναι μία μετεξέλιξη της λαπαροσκοπικής χειρουργικής. Βασικό χαρακτηριστικό της είναι η χρήση χειρουργικού ρομπότ, προκειμένου οι κινήσεις των δακτύλων του χειρουργού, να μεταφράζονται σε κινήσεις των χειρουργικών εργαλείων στο χειρουργικό πεδίο. Το υψηλό κόστος κτήσης και χρήσης του ρομπότ, δυστυχώς περιορίζει το εύρος της εφαρμογής της ρομποτικής χειρουργικής.

Η χρήση laser στη χειρουργική υφίσταται ως έννοια από τη 10ετία του 1980. Έκτοτε η εξέλιξη των πηγών ενέργειας laser και των μέσων απόδοσης αυτής στους ανθρώπινους ιστούς, τουλάχιστον μέχρι προσφάτως, δεν οδήγησαν σε ευρείας κλίμακας εφαρμογή στη Γενική Χειρουργική όπως π.χ. στην Οφθαλμιατρική με τις εφαρμογές στη χερουργική αντιμετώπιση των διαθλαστικών ανωμαλιών.