• 6932281882
  • 6932281882

Σημαντικές πληροφορίες για όλες τις επεμβάσεις

Σημαντικές πληροφορίες για όλες τις επεμβάσεις

Ανεξαρτήτως είδους επέμβασης υπάρχουν ορισμένες πληροφορίες που πρέπει να γνωρίζουν όλοι οι ασθενείς που πρόκειται να υποβληθούν σε προγραμματισμένο χειρουργείο. Ουσιαστικά το ίδιο ισχύει και σε περίπτωση επείγουσας επέμβασης, δεδομένης όμως της έλλειψης χρόνου και των πιεστικών συνθηκών, συνήθως δεν υπάρχει χρόνος για την αντίστοιχη ενημέρωση του οξέως πάσχοντος ασθενούς.

Σημαντικές πληροφορίες που αφορούν όλες τις χειρουργικές επεμβάσεις

  • Κατά την επίσκεψη στο χειρουργό και συγκεκριμένα κατά τη λήψη ιστορικού, έχει μεγάλη σημασία ο ασθενής να μην αποκρύψει πληροφορίες φαινομενικά ασήμαντες, που μπορούν όμως να επηρεάσουν το αποτέλεσμα ή να αναβάλουν / ματαιώσουν την επέμβαση. Έτσι, εάν υπάρχει ιστορικό αλλεργιών, λήψης φαρμάκων (ιδίως κορτιζόνης, αντιπηκτικών και γενικότερα καρδιολογικών φαρμάκων), κατάχρησης αλκοόλ, ηπατίτιδας, HIV λοίμωξης, προηγουμένων επεμβάσεων κλπ, αυτά  πρέπει οπωσδήποτε να αναφερθούν στο χειρουργό και στον αναισθησιολόγο,  όπως και κάθε άλλο πρόβλημα υγείας που απασχολεί ή έχει απασχολήσει τον ασθενή κατά το παρελθόν
  • Αφού προγραμματισθεί μία χειρουργική επέμβαση, διενεργείται ο συνήθης προεγχειρητικός έλεγχος, που περιλαμβάνει εργαστηριακές και απεικονιστικές εξετάσεις και οπωσδήποτε αναισθησιολογική και καρδιολογική εκτίμηση
  • Εφόσον χρειάζεται, ο ασθενής και οι οικείοι του ενημερώνονται προκαταβολικά για την ανάγκη κατάθεσης μονάδων αίματος, σε οποιοδήποτε σταθμό αιμοδοσίας της χώρας, έως την παραμονή της επέμβασης. Σημειωτέον πως, εφόσον υπάρχουν εκκρεμότητες με την αιμοδοσία, υπάρχει πιθανότητα να καθυστερήσει, ή ακόμα και να αναβληθεί η επέμβαση
  • Την προηγούμενη της επέμβασης και εφόσον πρόκειται να πραγματοποιηθεί γενική αναισθησία, ο ασθενής μπορεί να φάει ελαφρά μέχρι τις 10 το βράδυ. Στη συνέχεια παραμένει νηστικός μέχρι την επέμβαση
  • Το είδος της αναισθησίας καθορίζεται από τη γενική κατάσταση της υγείας του ασθενούς και το είδος της προγραμματιζόμενης επέμβασης και συναποφασίζεται από το χειρουργό και τον αναισθησιολόγο
  • Μετά την επέμβαση ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην πρώιμη κινητοποίηση. Οι ασθενείς σηκώνονται από το κρεβάτι με βοήθεια, ήδη από την πρώτη ημέρα της επέμβασης, καθώς καλύπτονται με την κατάλληλη αναλγητική αγωγή
  • Μετά από κάθε επέμβαση μπορούν να εμφανιστούν επιπλοκές όπως αιμορραγία, πυρετός, λοίμωξη τραύματος, απόστημα, διάσπαση αναστόμωσης, περιτονίτιδα, στένωση αναστόμωσης κλπ. Οι επιπλοκές είναι εγγενή χαρακτηριστικά των χειρουργικών πράξεων και συμβαίνουν ανεξαρτήτως χειρουργού και νοσοκομείου. Η στενή παρακολούθηση και επικοινωνία με το χειρουργό, συμβάλλει τα μέγιστα στην έγκαιρη διάγνωση και πρώιμη αντιμετώπιση των όποιων επιπλοκών, η οποία αποτελεί και το ζητούμενο σε κάθε περίπτωση