• 6932281882
  • 6932281882

Ελάχιστα Επεμβατική / Τραυματική Χειρουργική

Ελάχιστα Επεμβατική / Τραυματική Χειρουργική

Λαπαροσκόπηση, Ρομποτική Χειρουργική

Η ελάχιστα επεμβατική / τραυματική χειρουργική βασίζεται στην ιδέα της ελαχιστοποίησης του άσκοπου τραύματος στο ανθρώπινο σώμα. Η ιδανική «ελάχιστα επεμβατική χειρουργική πράξη» περιλαμβάνει τους απαραίτητους χειρισμούς για τη διενέργεια της επέμβασης, χωρίς την καταστροφή ούτε ενός ανθρώπινου κυττάρου, το οποίο δεν περιλαμβάνεται στο χειρουργικό πεδίο. Ο όρος «ελάχιστα επεμβατική» ή «ελάχιστα τραυματική», όταν χρησιμοποιείται για να χαρακτηρίσει μία επέμβαση, ουσιαστικά υποδηλώνει την ελαχιστοποίηση του χειρουργικού τραύματος.

Στη σύγχρονη χειρουργική πρακτική η υλοποίηση της έννοιας της ελάχιστα επεμβατικής χειρουργικής γίνεται κατά βάση με τη χρήση των ελάχιστα επεμβατικών τεχνικών δηλαδή της λαπαροσκοπικής, της ρομποτικής και της ενδοσκοπικής χειρουργικής. Η έννοια όμως της ελαχιστοποίησης του τραύματος εφαρμόζεται ακόμα και στις ανοικτές χειρουργικές επεμβάσεις με τη μείωση του μεγέθους των τομών (π.χ. ελάχιστα επεμβατική θυρεοειδεκτομή).