• 6932281882
  • 6932281882

Ενδοσκοπική χειρουργική

Ενδοσκοπική χειρουργική

Με τη χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας έχει γίνει δυνατή η μεταφορά εικόνας, μέσω οπτικών ινών, από οπουδήποτε μέσα στο ανθρώπινο σώμα και η προβολή της, σε οποιοδήποτε οπτικό μέσο (οθόνη). Το απαιτούμενο εργαλείο για να γίνει αυτό, ονομάζεται διεθνώς ενδοσκόπιο (endoscope), λέξη αμιγώς ελληνική (ενδοσκοπώ = παρατηρώ εντός, εσωτερικά).

Από τη λέξη ενδοσκόπιο έχει πάρει το όνομά της ολόκληρη η τεχνική και οι χειρουργικές πράξεις που γίνονται με τη βοήθειά του. Το ενδοσκόπιο είναι ένας εύκαμπτος ή άκαμπτος σωλήνας, που έχει στη μία του άκρη προσαρμοσμένο το σύστημα λήψης εικόνας, ενώ στην άλλη άκρη βρίσκεται το χειριστήριο που χρησιμοποιεί ο ενδοσκόπος. Η ενδοσκόπηση έχει πολλές και συχνές εφαρμογές. Για παράδειγμα, η γνωστή σε όλους γαστροσκόπηση, δεν είναι τίποτε άλλο παρά η ενδοσκόπηση του ανωτέρου πεπτικού συστήματος. Στη χειρουργική, η ενδοσκόπηση έχει τεράστιο εύρος εφαρμογών και πλέον σχεδόν όλες οι χειρουργικές επεμβάσεις μπορούν να γίνουν ενδοσκοπικά.