• 6932281882
  • 6932281882
Φυσική κίνηση

Φυσική κίνηση

Τα ρομποτικά εργαλεία επιτρέπουν κινήσεις 7 βαθμών ελευθερίας που σημαίνει ευχέρεια χειρισμών παρόμοια με αυτών της ανοικτής χειρουργικής.

Ημερομηνία

29 Σεπ 2018

Tags

Ρομποτική Χειρουργική