• 6932281882
  • 6932281882
Εξωτερική άποψη αυλής

Εξωτερική άποψη αυλής

Η ομορφιά μπορεί να κρύβεται, ενίοτε όμως αποκαλύπτεται απρόσμενα. Ο παραδοσιακός λιθόκτιστος τοίχος όπως αναδείχθηκε τυχαία και στη συνέχεια αποκαλύφθηκε πλήρως κατά τις εργασίες συντήρησης των εξωτερικών χώρων

Ημερομηνία

21 Φεβ 2016

Tags

Ιατρείο Σαλαμίνας