• 6932281882
  • 6932281882

Διαφραγματοκήλη

Διαφραγματοκήλη

Διαφραγματοκήλη

Διαφραγματοκήλη παλινδρόμηση χειρουργείο περίσφιξη λαπαροσκοπική αποκατάσταση αθήνα σαλαμίνα

Η διαφραγματοκήλη είναι μία ανατομική πάθηση του διαφράγματος (του θολωτού μυός που χωρίζει την κοιλιά από το θώρακα), κατά την οποία το οισοφαγικό τρήμα του διαφράγματος (η οπή μέσα από την οποία ο οισοφάγος κατέρχεται από το θώρακα στην κοιλιά) διευρύνεται και επιτρέπει την είσοδο του κοιλιακού οισοφάγου, του στομάχου ή κάποιου άλλου σπλάγχνου, από την κοιλιά στο θώρακα.

Υπάρχουν διάφορα είδη διαφραγματοκήλης (ολισθαίνουσα ή κατ' επολίσθηση ή τύπου Ι, παραοισοφαγοκήλη ή τύπου ΙΙ, μεικτή ή τύπου ΙΙΙ, σύνθετη με συμετοχή άλλων οργάνων πλην του στομάχου ή τύπου ΙV), η κλινική εικόνα και σημασία πάντως είναι αυτή της γαστροοισοφαγικής παλινδρόμησης (βλ. Γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση).  Παρόμοια είναι και η αντιμετώπιση, με τη διαφορά πως, εξαιτίας του ανατομικού υποστρώματος της διαφραγματοκήλης, οι ασθενείς με τεκμηριωμένη ΓΟΠ και διαφραγματοκήλη αντιμετωπίζονται συνηθέστερα χειρουργικά, σε σχέση με αυτούς που πάσχουν απλά από ΓΟΠ.

 

warning

ΠΡΟΣΟΧΗ Η διαφραγματοκήλη μπορεί να επιπλακεί, όπως και κάθε άλλη κήλη και να προκαλέσει περίσφιγξη ή/και νέκρωση, του όποιου κοιλιακού σπλάγχνου αποτελεί το περιεχόμενό της. Εάν ένας ασθενής με γνωστή διαφραγματοκήλη παρουσιάσει πολύ έντονο άλγος στην κοιλιά ή στο θώρακα που συνοδεύεται από πυρετό, τάση για εμετό ή εμετό, θα πρέπει να αναζητήσει άμεσα χειρουργική συμβουλή, προκειμένου να αποκλεισθεί η όποια τέτοια επιπλοκή, η οποία μπορεί να καταστεί απειλητική ακόμα και για τη ζωή του.

warning

 

info

Για περισσότερες πληροφορίες, σχετικά με τις επεμβάσεις που πραγματοποιούνται για διαφραγματοκήλη
ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

info